BĒRNIEM

Pie mums Aglonas Alpos ir:

Piedzīvojumu trase mežmalā ar 7 septiņām pozīcijām.

Nobrauciens ar trosi.

Tīkls starp kokiem.

Nakts trase.

Smilšu kaste.

Pludmale.

Šūpoles.

Ieskats aizvadītajos notikumos:

To live with music and theater

Laikā no 2018.gada 4. - 13. jūnijam norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātais Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekts “Pa dzīvi ar mūziku un teātri” (“To live with music and theater”).

Lasīt vairāk

Radošais seminārs “Eiropas Līderu skola” 2017. gadā

jeb “5 soļi, lai mainītu pasauli” Eiropas Līderu skolas ideja: motivēt, pilnveidot jauniešu zināšanas, sniegt prasmes un iemaņas rīkoties atbilstoši saviem mērķiem strauji mainīgajā pasaulē, mācīties izstrādāt un argumentēt savas idejas, veidot komandu un atrast savu vietu tajā, stiprināt līdzdalības izpratni un izprast rīkus tās īstenošanā.

Lasīt vairāk

Audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu tikšanās Aglonas Alpos 2017

www.lm.gov.lv

Bilžu avots: Nodibinājums "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" struktūrvienība - Ģimeņu atbalsta centrs "Dūja" audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

www.facebook.com/Atbalsta-centrs-Dūja

Nometne "LATGALES TV" Aglonā" 2015

Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai" ietvaros Bāreņu biedrība "Saules bērni" rīkoja nometni četru projektā iesaistīto ārpusģimenes aprūpes centru (turpmāk - bērnunami) bērniem ar visai intriģējošu nosaukumu - "Latgales TV".

Lasīt vairāk

#turismsberniem #bernunometnes #vasarasnometnes #atputavasara #atputalatgale #atputaraberniemlatgale